Live webinar

Optimale zorg voor 'ingewikkelde' vrouwen

Dinsdag 25 april 2023, 19.30 - 21.00 uur

Wat doen een psychiater, een cardioloog en een gynaecoloog samen in een webinar? Zij behandelen vergelijkbare patiënten, maar ieder ziet maar een stukje van het probleem. Vrouwen staan daardoor 3x op een lange wachtlijst. Dit moet beter en sneller kunnen.

Recent onderzoek laat zien dat ADHD, hartklachten en hormonale stemmingswisselingen vaak bij dezelfde patiënten voorkomen. Vrouwen met ADHD hebben meer last van hart – en hormonale klachten dan gemiddeld en lopen hier onnodig lang mee rond.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, lanceren psychiater prof. dr. Sandra Kooij, cardioloog dr. Janneke Wittekoek en gynaecoloog drs. Dorenda van Dijken op 8 maart 2023 het Hoofd-Hart-Hormonen (H3) Netwerk.

Dit H3 Netwerk wil kennis integreren en verspreiden onder alle disciplines die vrouwelijke patiënten behandelen met hormonale, cardiale en psychiatrische problemen waaronder ADHD, slaap- en stemmingsproblemen gedurende de levensloop. Alle problemen versterken elkaar en kunnen dus beter niet ieder apart, maar geïntegreerd worden behandeld.

Het H3 Netwerk organiseert haar eerste webinar op dinsdag 25 april 2023 met geïntegreerde kennis door de drie specialisten. Presentaties worden afgewisseld met casuïstiek, ruimte voor vragen en discussie. U kunt uw vragen voorleggen aan de experts.

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het Vrouwenhart en de genderspecifieke verschillen
  • De impact van hormonen
  • ADHD bij vrouwen: hormonen, stemming en gezondheid

Accreditatie wordt aangevraagd voor alle relevante doelgroepen.

Wordt ook H3-netwerker en schrijf je in

Om deel te nemen aan dit webinar moet je H3-netwerker zijn.

Je bent H3-netwerker als professional voor € 50,- per jaar, en als ervaringsdeskundige voor € 25,- per jaar.