Doneren

TOPGGz-keurmerk PsyQ afdelingen ADHD en EDIT verlengd

De afdelingen in Den Haag mogen het keurmerk weer voor vier jaar voeren.

Op 16 maart jl. is het TOPGGz-keurmerk voor zowel PsyQ Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen (PsyQ ADHD) als PsyQ EDIT verlengd. De afdelingen hebben aangetoond dat ze zeer gespecialiseerde cliëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en het delen van nieuw opgedane kennis.

 

Sandra Kooij, bijzonder hoogleraar en psychiater op de afdeling PsyQ ADHD bij volwassenen en ouderen, vertelt trots: ‘We zijn heel blij dat het TOPGGz keurmerk opnieuw is toegekend voor de komende 4 jaar! De Afdeling en het Kenniscentrum hebben aangetoond dat innovatie door wetenschappelijk onderzoek, scholing en verbetering van de cliëntenzorg nog altijd deze TOPGGz-erkenning verdienen. Zo hebben we ons onder andere bezig gehouden met de behandeling van slaapstoornissen bij ADHD, waarmee de ernst van de ADHD afneemt en aandacht voor de samenhang tussen hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD en cardiale klachten, resulterend in de oprichting op 8 maart j.l. van het landelijke Hoofd Hart Hormonen (H3) netwerk, in samenwerking met cardioloog Janneke Wittekoek en gynaecoloog Dorenda van Dijken.’

Naar het officiële bericht
Let op! Het kan zijn dat u moet inloggen als u naar een andere website geleid wordt.